Onderhandelaar en bestuurder

Succesvolle samenwerking binnen gemeentelijke coalities is alleen mogelijk wanneer van meet af aan een gemeenschappelijke basis is overeengekomen. In een steeds grilliger wordend politiek landschap is het belangrijker dan ooit dat partijen de kansen en bedreigingen bij samenwerking op voorhand in beeld hebben. Met CoachPolitiekLokaal brengt Frits Westerkamp zijn uitgebreide ervaring op dit punt in, als onafhankelijk onderhandelaar tussen de partijen. Met als einddoel: een vruchtbare samenwerking en een sterk lokaal bestuur. Daarnaast is Frits beschikbaar om de rol van (interim-)wethouder op zich te nemen.

Deel dit bericht